Dodany: 2011-01-14 12:03:04

We współczesnościArchitekt szczecin projektuje w różnorodnych porządkach. Sam typ i cechy charakterystyczne danego obiektu są zależne właśnie od rodzaju architektury i porządku, w którym architekt szczecin ma go umieścić.

 

Architektura współczesna to głównie modernizm i postmodernizm. Modernizm zakładał, że o wartości budynku stanowi jego funkcjonalność. Dlatego właśnie projekty modernistyczne przede wszystkim skupiały się na funkcjach, jakie ma pełnić dany budynek, pomijając osobiste dążenia architekta oraz jego własne wrażenia co do kształtu obiektu. Współczesny architekt natomiast całkowicie odcina się od założeń modernizmu. Architekt szczecin, który tworzy zgodnie z porządkiem postmodernistycznym odrzucał założenie o pełnieniu przez określony obiekt misji i danej funkcji.

 

Kierował się przede wszystkim własnymi upodobaniami, wrażeniami oraz własnym wyczuciem piękna. Postmodernizm to przede wszystkim założenie, że architektura przede wszystkim powinna zależeć od kontekstu oraz osobistych upodobań architekta i inwestora. Można z tego wywnioskować, że współczesna architektura jest dostosowana do wymogów inwestora, dzięki czemu staje się bardziej przystępna..

Dodaj nowy komentarz do artykułu We współczesności
Nick: