Dodany: 2011-01-14 12:03:04
images/budynek 2.jpgca827.jpgArchitekt szczecin projektuje w różnorodnych porządkach. Sam typ i cechy charakterystyczne danego obiektu są zależne właśnie od rodzaju architektury i porządku, w którym architekt szczecin ma go umieścić.

Dodany: 2011-01-13 14:51:31
images/neogotyk.jpg0ca31.jpgArchitekt szczecin zajmuje się projektowaniem oraz nadzorowaniem wykonania poszczególnych obiektów. Aby móc pracować samodzielnie, architekt szczecin musi skończyć studia wyższe na kierunku architektura.

Dodany: 2011-01-13 14:46:30
images/sredniowiecze.jpg7aa30.jpgArchitekt szczecin nie tylko posiada wykształcenie kierunkowe, ale również doświadczenie w odróżnianiu poszczególnych cech, charakterystycznych dla danego stylu architektonicznego. Dlatego właśnie, coraz częściej to architekt szczecin proszony jest o konsultacje w przypadku renowacji zabytków lub starych obiektów miejskich.

Dodany: 2011-01-13 14:36:31
images/sfinx.jpg87c37.jpgArchitekt szczecin to specjalista, który zajmuje się w szczególności projektowaniem nowych obiektów. Jednak aby dobrze wykonywać swoją pracę, architekt szczecin musi znać historię architektury oraz rozróżniać poszczególne okresy i style, które je definiują.